Ziekte in Assen

Een werknemer die langdurig ziek is, komt in de ziektewet terecht. Voor zowel werkgevers als werknemers is ziekte een vervelende factor, waardoor de onderlinge relatie onder druk komt te staan. Ook bij ziekte zijn er binnen het arbeidsrecht regels opgesteld, waar beide partijen zich aan moeten houden. Ons kantoor informeert u over de rechten en plichten bij ziekte op de werkvloer.

Zieke werknemers maken zich vaak druk over de toekomst van hun functie. Wacht er na afloop nog wel een baan? Ook voor werkgevers is een zieke medewerker vervelend; het is vaak lastig de ernst en duur van de ziekte in te schatten en hier adequaat op in te spelen. In Assen en in de wijde omgeving van Assen vertellen onze advocaten u graag welke stappen u kunt of moet nemen bij ziekte en aan welke regels u gebonden bent.

Bescherming van zieke werknemers

Een zieke werknemer wordt door de wet goed beschermd en mag bijvoorbeeld niet zomaar vanwege zijn ziekte worden ontslagen. Pas na twee jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid kunnen werkgevers bij het UWV een ontslagvergoeding aanvragen. Op dit ontslagverbod zijn een aantal uitzonderingen van toepassing. Wilt u weten of dit betrekking heeft op uw situatie? Als u woont in Assen of in de regio Assen, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.