Ontslagvergoeding in Assen

Een werknemer kan niet zomaar, zonder reden, worden ontslagen. Als ontslag toch onvermijdelijk of gewenst is, dient er in veel gevallen een ontslagvergoeding te worden uitgekeerd. Deze ontslagvergoeding dient om het inkomensverlies op te vangen.

Werkgevers zijn in bepaalde gevallen verplicht een ontslagvergoeding uit te betalen. Dit is het geval in onderstaande situaties:

  • Individueel ontslag via de Kantonrechter
  • Collectief ontslag met een sociaal plan
  • Ontslag met wederzijds goedvinden
  • Kennelijk onredelijk ontslag via de Kantonrechter

De ontslagvergoeding berekenen

Een ontslagvergoeding of gouden handdruk wordt vaak berekend op basis van de zogenaamde Kantonrechtersformule. Deze formule is geen wet, maar wordt door vrijwel alle Kantonrechters in Nederland gevolgd als het gaat om de vraag of een werknemer recht heeft op een ontslagvergoeding en zo ja, hoe hoog deze vergoeding moet zijn. De Kantonrechtersformule staat ook wel bekend als de ABC-formule. Het gaat namelijk om een vermenigvuldiging van drie elementen:

A (aantal gewogen dienstjaren) x B (maandelijkse beloning) x C (correctiefactor)

Wilt u in Assen of in de omgeving van Assen berekenen wat de uitkomst van deze formule voor uw werknemer zou inhouden? Neem dan contact met ons op. Onze advocaten en specialisten op het gebied van arbeidsrecht voorzien u graag van advies.